Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

 

22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.40

 1. 225 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka wspólnego posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Powiatu Głogowskiego.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

 

 1. Analiza płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty.
 2. Przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2015 r. z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głogowskiego.

 

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Pani Arletta Haniewicz - Czerwiec

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 15.40

 1. 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Powiatu Głogowskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów