Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Komisja Rewizyjna

 

 15 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 15.40

  1. 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie Informacji o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.
  3. Omówienie Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 rok.
  4. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Pani Halina Fendorf

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów