Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Prosimy o udział w konsultacjach

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu.

Starosta Głogowski serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. Formularz konsultacyjny może wypełnić zarówno instytucja jak i osoba fizyczna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju -

Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Konsultacje są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ Budowa obwodnicy Głogowa została wpisana na rezerwowa listę zadań inwestycyjnych w zakresie budowy obwodnic. Biorąc udział w konsultacjach możemy zasygnalizować jak ważne jest dla nas, aby Budowa obwodnicy Głogowa została wpisana na listę podstawową zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Poniżej zamieszczamy naszą propozycję już wypełnionego formularza konsultacyjnego, który należy jedynie uzupełnić o własne dane osobowe oraz podpis i wysłać na wskazany adres (w wersji elektronicznej lub tradycyjnie).
Pobierz wypełniony formularz konsultacyjny

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów