Monitor jakości powietrza

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w skład Zespołu wchodzą:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie,
Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie

Dyrektor szkoły: Bożena Kowalczykowska

ul. Jedności Robotniczej 10

67-200 Głogów

(76) 834-21-38

oficjalne strony: www.lo1.glogow.net.pl
www.gimglogow.pl

e-mail: lo1@glogow.net.pl

Charakterystyka szkoły:

Szkoła dysponuje pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu, biblioteką z czytelnią, w której znajduje się multimedialne centrum informacji oraz dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Uczniowie mają możliwość uprawiania czynnego sportu - obok sal gimnastycznych mają do dyspozycji ścianę wspinaczki oraz siłownię, mogą uprawiać piłkę siatkową i koszykową oraz taniec sportowy.

Każdemu uczniowi zapewnia się wybór dwóch języków obcych spośród: angielskiego (obowiązkowy w każdej klasie), niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego a w klasie humanistycznej dodatkowo język łaciński.

Od kilku lat wszystkie klasy pierwsze realizują  zakres podstawowy  ze wszystkich przedmiotów. Zakres rozszerzony z wybranych przedmiotów  kierunkowych realizowany jest w grupach międzyprzedmiotowych od klasy drugiej.

Szkoła oferuje możliwość rozwoju wszechstronnych zainteresowań:

- działalność w Szkolnym Klubie Europejskim,

-AWA- Amatorskie Wieczory Artystyczne

-Animus et Ratio dla miłośników sztuki, znawców religii i filozofii,

-LOP, PCK, Ekodom

Statystyka – szkoła w liczbach

kadra pedagogiczna: rok szkolny 2012/ 2013

liczba nauczycieli w etatach – 43,55

-stażyści – 0,11

-kontraktowi – 2,59

-mianowani –  3,80

-dyplomowani – 37,05

Uczniowie: rok szkolny 2012/2013

-liczba uczniów – 542

-liczba oddziałów –18

Administracja i obsługa:

liczba etatów – 12

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów