Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0008 Fabryczna Miasta Głogowa oznaczonej nr 18/150, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2018 r. do dnia  02.11.2018 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, pok. 212, tel. 76 72 82 844.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów