Monitor jakości powietrza

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie 0003 Wyspa Katedralna Miasta Głogowa oznaczonych nr: 8/3, 9/4 i nr: 1/1, 58/2, 58/3, 73, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 24.08.2018 r. do dnia 14.09.2018 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, pok. 212, tel. 76 72 82 844.

 

 

                                                                                                STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów