Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do opracowywania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024, Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Powiatu Głogowiskiego na lata 2017-2020, oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Głogowskiego za 2015-2016"

Pobierz dokument

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów