Monitor jakości powietrza

Protokół z naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO – BUDŻETOWYM

Kandydatka Julita Pielech – Rutkiewicz spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów