Monitor jakości powietrza

Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 04 lipca 2018 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2018 Starosty Głogowskiego z dnia  20 czerwca   2018 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Agnieszka Koperek -  Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZYM

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK

Dobiegła końca realizacja I edycji projektu

Dobiegła końca realizacja I edycji projektu pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech= Sukces zawodowy uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” w ramach programu Erasmus +.

 

Na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie zostały zamieszczone informacje z przebiegu praktyk zawodowych w postaci prezentacji multimedialnych oraz pozostałych narzędzi promocyjnych:

 

Czytaj więcej: Dobiegła końca realizacja I edycji projektu

XL sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4.

Czytaj więcej: XL sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: Z A W I A D O M I E N I E

Konkurs na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza w dniu 7 maja 2018r. konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie przy ul. Folwarcznej 55

 

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W  BIURZE PROMOCJI  KULTURY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne

 

  1. wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI

Dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności!

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów