Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 15 lutego 2019 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 7/2019 Starosty Głogowskiego z dnia  30 stycznia  2019 r.   w składzie:

1) Bartosz Ławrowski –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat – Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 18 lutego do 11 marca br.

Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie - parter

Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018r.

Komunikat

Opady marznące/1
od godz. 18:00 dnia 07.02.2019 do godz. 21:00 dnia 07.02.2019

Ogłoszenie o naborze

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

INFORMATYK W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYM

Czytaj więcej: Wyniki naboru

PEUG geoportal

peug

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Czytaj więcej: Z A W I A D O M I E N I E

Wojewoda odwołuje jutrzejsze uruchomienie syren

Pismo, które otrzymaliśmy przed chwilą.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów