Monitor jakości powietrza

Strona startowa - aktualności

Informacja o wyborze kandydatki

 

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI KULTURY  I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze kandydatki

Projekt "Mamo pracuj..."

Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Czytaj więcej: Projekt "Mamo pracuj..."

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH = SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO”

PROWADZONA JEST OD DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017

Czytaj więcej: Rekrutacja

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 28.09.2017 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 32/2017 Starosty Głogowskiego z dnia  1 września   2017 r.   w składzie:

 

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak -  Członek Komisji,

4) Patrycja Milewicz – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej

 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Wyniki badań

"Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego" - wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Powiatu Głogowskiego przez Główny Instytut Górnictwa Zakład Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Pobierz opracowanie

Pobierz załączniki

Pobierz mapy

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W  BIURZE PROMOCJI  KULTURY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne

 

  1. wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe,
  • 3 – letni staż pracy,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Informacja

W dniu 22 czerwca br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Pierwszy raz o godz. 10.00: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU;

Drugi raz o godz. 11.00: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu prawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów